Mẫu chi tiết xây dựng dự án kinh doanh

MẪU DỰ ÁN KINH DOANH

 

Dưới đây là mẫu cơ bản chung của 1 dự án kinh doanh, tất nhiên tùy theo độ phức tạp và lĩnh vực của dự án mà có các nội dung khác nhau. Xây dựng bản dự án kinh doanh là bước đầu tiên của quá trình làm dự án.

Bản dự án kinh doanh cần được chủ dự án bảo mật, là tài sản riêng, hạn chế chia sẻ.

 

Sau đây là các nội dung mà 1 dự án cơ bản cần có.

 

 

 

PHẦN 1 – GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN

 

 

 • Tên dự án
 • Giới thiệu về dự án
 • Ý tưởng về dự án
 • Sự khác biệt
 • Phân tích cơ hội của dự án
 • Người sáng lập (hoặc ekip thực hiện).
 • Tính pháp lý của dự án (công ty, giấy phép liên quan đến dự án)

 

 

PHẦN 2 – NỘI DUNG DỰ ÁN

 

 • Mô hình của dự án (dạng sơ đồ hình ảnh)
 • Mục tiêu của dự án (các mục tiêu chung, mục tiêu riêng, mục tiêu theo các giai đoạn)
 • Chiến lược của dự án
 • So sánh với các mô hình tương tự đang có
 • Tính khả thi của dự án
 • Sản phẩm và dịch vụ của dự án (nên có sản phẩm mẫu)
 • Xây dựng thương hiệu
 • Thị trường (thị trường trực tuyến, thị trường theo địa lý, thị trường ngách, ….)
 • Đối thủ cạnh tranh
 • Sự khác biệt
 • Kênh bán hàng (bán hàng qua online, qua đại lý, qua telesale, qua trực tiếp, … tùy theo dự án)
 • Chiến lược cạnh tranh (cần làm rõ được cách để cạnh tranh với các đối thủ đang có trên thị trường)
 • Kế hoạch marketing, truyền thông.
 • Xây dựng nền tảng cơ bản (văn phòng, nhà xưởng, CNTT, vv..)
 • Xây dựng website (APP, mạng xã hội)
 • Hệ thống quản lý
 • Kế toán tài chính
 • Nhà đầu tư, cổ đông
 • Hệ thống đối tác
 • Nhân sự thực hiện (người điều hành dự án, các thành viên, các bên tham gia)
 • Các giả định về sự tăng trưởng của dự án (doanh số, khách hàng, thị trường, ….)
 • Các vấn đề (kịch bản) sẽ xảy ra với dự án và phương án xử lý.
 • Các nội dung khác của dự án

 

 

PHẦN 3 – THỰC HIỆN DỰ ÁN

 

 

 • Chiến lược chung
 • Lộ trình thực hiện (các giai đoạn của thực hiện dự án)
 • Dự toán chi phí (bóc tách các chi phí cho từng nội dung của dự án)
 • Bảng cân đối thu chi
 • Các nguồn thu lợi nhuận
 • Doanh thu dự kiến
 • Điểm hòa vốn
 • Đánh giá và dự đoán rủi ro
 • Phụ lục

 

Tải về: mau-du-an-chi-tiet-bao-mat

Contact Me on Zalo