Dự án nông nghiệp sạch công nghệ cao

Aragon tư vấn nghiên cứu, triển khai thực hiện các dự án nông nghiệp sạch công nghệ cao, các mô hình nông nghiệp mới, chuỗi cửa hàng thực…