Chính sách hoàn tiền 125% của Aragon

Với mục tiêu hoạt động, dịch vụ của Aragon phải mang lại hiệu quả, sự hài lòng cho khách hàng, không được phép làm mất thời gian, tốn kém chi phí, cơ hội của khách hàng, hướng đến sự hợp tác lâu dài. Vì vậy, Aragon áp dụng chính sách hoàn tiền dịch vụ.

 

Các lý do hoàn tiền

Các nguyên nhân/lý do hoàn tiền được mô tả cụ thể trong hợp đồng dịch vụ do Aragon cung cấp cho khách hàng. Các lý do phổ biến gồm có: Aragon cung cấp dịch vụ không đúng thời gian, không đú như mô tả ban đầu khi ký hợp đồng, xảy ra sự cố ngoài ý muốn do lỗi của Aragon. Các nguyên nhân do phía khách hàng trong mọi trường hợp sẽ không được xem xét hoàn tiền, ví dụ như khách hàng thay đổi ý định, thay đổi dự án, thay đổi nhân sự, không đủ năng lực, khả năng thanh toán, vv…

 

Số tiền hoàn trả

Aragon hoàn trả tối đa 125% giá trị hợp đồng dịch vụ. Số tiền được hoàn trả sẽ được Aragon thống kê chi tiết và gửi cho khách hàng, cùng thảo luận, đảm bảo sự hài lòng của cả hai bên.

 

Các dịch vụ hoàn tiền

Aragon chỉ áp dụng hoàn tiền cho dịch vụ tư vấn nghiên cứu xây dựng dự án chi tiết, bao gồm các dự án theo danh mục của Aragon. Các dịch vụ khác không áp dụng.

 

Thủ tục hoàn tiền

Aragon sẽ gửi cho khách hàng một bản hướng dẫn các thủ tục hoàn tiền cần thực hiện.

 

Thời gian hoàn tiền

Thời gian hoàn tiền Aragon áp dụng từ 15-30 ngày sau khi khách hàng hoàn tất các thủ tục hoàn tiền và hai bên thống nhất các nội dung liên quan.

 

Phương thức hoàn tiền

Aragon sẽ hoàn tiền theo hình thức chuyển khoản cho khách hàng.

 

 

Contact Me on Zalo