Dự án khởi nghiệp

Aragon áp dụng chính sách giảm 40% chi phí cho các dự án khởi nghiệp, Startup. 1. Dự án khởi nghiệp là gì? Dự án khởi nghiệp được…