Báo giá

Aragon tính phí dịch vụ dựa trên:

  • Quy mô (độ lớn) dự án
  • Độ phức tạp (độ khó) dự án
  • Lĩnh vực của dự án
  • Các yêu cầu (điều kiện) của khách hàng (chủ dự án) với dự án

Chi phí dịch vụ sẽ được Aragon xây dựng thành bản báo giá chi phí.

Bản bảo giá sẽ phân tích, bóc tách các hạng mục nội dung công việc cụ thể và chi phí kèm theo, sau đó hợp thành tổng chi phí cho dự án. Từ đó giúp chủ dự án hiểu được các nội dung dự án, công việc liên quan và mức chi phí dịch vụ là phù hợp với công việc.

 

Contact Me on Zalo