Dự án công nghệ

Aragon tư vấn nghiên cứu các dự án công nghệ mới, từ ý tưởng đến dự án chi tiết, gọi vốn, triển khai thực hiện, theo quy trình…