Xử lý các vấn đề dự án

Rất nhiều dự án kinh doanh gặp phải các vấn đề như: Chiến lược không phù hợp Mô hình kinh doanh không phù hợp Sản phẩm, dịch vụ…